Kurumsal

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

LOÇA Mühendislikte İş güvenliği; bir şirketin en değerli varlığı olan çalışanların güvenli bir ortamda iş yapabilmelerine olanak sağlamak için her sürecin iş ve ergonomi analizleri yapılmış olup, en güvenli yöntemleri uygulamak için gerekli tüm ekipman ve çevre şartlarının sağlanması yönünde risk analizlerinden alınan sonuçlara göre iyileştirmelere gidilmiştir. Bu politika iyileştirmeye açık olarak yürütülmekte olup, çalışanlardan gelen teklifler her an değerlendirmeye alınmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği politikamız uygulanmakta olup tüm çalışan personelimize tebliğ edilmiştir.

LOÇA Mühendislikte İş güvenliği; bir şirketin en değerli varlığı olan çalışanların güvenli bir ortamda iş yapabilmelerine olanak sağlamak için her sürecin iş ve ergonomi analizleri yapılmış olup, en güvenli yöntemleri uygulamak için gerekli tüm ekipman ve çevre şartlarının sağlanması yönünde risk analizlerinden alınan sonuçlara göre iyileştirmelere gidilmiştir. Bu politika iyileştirmeye açık olarak yürütülmekte olup, çalışanlardan gelen teklifler her an değerlendirmeye alınmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği politikamız uygulanmakta olup tüm çalışan personelimize tebliğ edilmiştir.

SEÇ-G POLİTİKASI
LOÇA MÜHENDİSLİK Gem Mak. Plas. Ve Gd. San. Ltd. Şti., endüstriyel yapılar ve gemi bot üretimi projelerini gerçekleştirme konusunda geniş kapsamlı kabiliyete sahip uluslararası bir firmadır. LOÇA MÜHENDİSLİK vizyonu, müşterileri ve paydaşlarının beklentilerini karşılamak, kurumsal karını artırmak, ulusal sektördeki öncü konumunu devam ettirirken, uluslararası pazardaki güvenilir duruşunu korumak, genel faaliyetleri sırasında çalışanlarına, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmektir. LOÇA MÜHENDİSLİK, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı, faaliyetleri sırasında çevreyi koruyacak şekilde hareket etmeyi, sürekli iyileştirme ile müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi taahhüt eder. Ayrıca aşağıdaki prensiplere göre hareket etmeyi taahhüt eder;
• Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlarıyla, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite ‘den sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, standart ve müşteri gereksinimlerine uymak,
• Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve projeleri sürdürülebilir çözümler çerçevesinde en yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarıyla müşterilere teslim etmek için, çalışanların katılımını, katkısını, yeterliliğini ve motivasyonunu artırmaya gayret etmek,
• Liderleri aracılığıyla, tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek ve İSG çalışmalarına dahil etmek,
• Belirlenen riskleri azaltmayı ve tehlikleri ortadan kaldırmayı sağlamak,
• Çevre, insan, malzeme, ürün, hizmet ve müşteri memnuniyetini iyileştirme kabiliyetini etkileyebilecek risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak,
• Kaza/olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm önlemleri almak,
• Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini sağlamak,
• Potansiyel acil durumları belirlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak,
• Sürdürülebilirliği desteklemek için enerji ve doğal kaynak tüketimini en aza indirerek kirliliği önlemek ve karbon ayak izini azaltarak, çevrenin korunmasını sağlamak,
• Çevresel etkileri en düşük seviyeye indirmek amacıyla hem kendisinin hem de tedarikçilerin malzeme tedarik, kullanım ve atık süreçlerini yaşam döngüsü anlayışına uygun olarak değerlendirmesini sağlamak,
• Azaltım, geri dönüşüm ve tekrar kullanımı teşvik ederek, atık üretimini azaltmak,
• Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve adalet değerlerini takip etmek, İnsan hakları ve kültürel değerlere saygılı olmak,
• İlgili tarafların beklentilerinin dikkate alınması için beklenti ve şikâyet mekanizmasını uygulamak,
• Müşteri şikayetlerini, tekrar ve tamir oranını en aza indirerek zararları azaltmak
• Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek.

İSG TAAHHÜT
– ’’Gemi İnşa, Gemi ve Yat Bakım Onarım İşleri konusunda İstanbul İli Tuzla İlçesinde faaliyet gösteren tersanemiz kaliteli ve verimli üretimin ancak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında yapılabileceği bilincinde ve İSG kültürünü benimsemiştir.
– Bu nedenle çalışanlarımızın, işyerinde geçirdiği süre içerisinde tehlike ve riskten kendilerini ve çalışma arkadaşlarını sakınmaları, normal ve sağlıklı hallerini sürdürmelerini sağlamaları ve İSG bilincine sahip olmaları öncelikli hedefimizdir.
– Bu ilkemizi İSG kültürü ile hayata geçirmek üzere tersanemiz ISO 45001:2018 standartlarına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuştur ve daimi olarak daha iyi seviyelere taşımak adına sürekli güncelliği ve uygulanabilirliği sağlamaktadır.
– Bu sistemle birlikte; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapmasında gerekli İSG tedbirleri alınarak:
o Tüm çalışanların sağlık durumlarının korunması,
o İşyerinin, makine ve ekipmanlarının korunması,
o Risklerin azaltılması, Tehlikelerin minumum seviyeye indirgenmesi,
o Verimliliğin yükselmesi,
o Yasal dayanaklar ve İnsani gerekliliklere uyulması,
o Sürekli iyileştirmelerin sağlanması,
o Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin uygulanması,
o Sıfır kaza hedefi ile çalışmalar yapılması,
o İSG kültürünün benimsenmesini
Loça Mühendislik Gemi Mak. Plas. Ve Gıda San. Ltd. Şti. olarak taahhüt ederiz.
Hidayet Çetin
Genel Müdür

Ulusal kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmak,

İşçi sağlığının korunması konusunda tüm yöneticilerin ortak efor sarfetmesi ve ortak sorumluluk alması,

Çalışanlarına planlı eğitimler vererek iş sağlığı ve güvenliği konularında ortak bilinç oluşturmak.

Şirketimizin en değerli varlığı olan beşeri sermayemiz çalışanlarımızın çalışma koşullarını her zaman en iyi seviyede tutmayı ve beden/ruh sağlıklarını korumaya yönelik her türlü önlemi almayı ve küreselleşen dünyamızın her gün gelişen iş güvenliği standartlarını takip edip uygulamayı taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

Şirket olarak dünyayı çocuklarımıza miras bırakmadığımızın onlardan emanet aldığımızın ve tanrının insan yaratmaya devam ettiğinin ama artık toprak yaratmadığının bilincindeyiz. Bu yüzden üretim artıklarının taşınması, depolanması ve imha edilmesi süreçlerine azami önem verilmekte ayrıca yağ /yakıt atıklarının yeniden enerjiye dönüştürülmesi için ilgili firmalara teslim edilmektedir. ISO 14001 standartlarında sürdürülebilir bir çevre bilinci için çalışanlarımıza belirli aralıklar ile eğitimler verilmekte ve sonuçları takip edilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında firmamıza ait politikaları ve başvuru formalarımız aşağıda listelenmiştir.